Trwają prace na terenie rekreacyjno-sportowym w Kotli. Na boisku sportowym zostanie zainstalowany nowoczesny automatyczny system nawadniania.

Nowoczesny system nawadniania na boisku w Kotli  zostanie zrealizowane z wykorzystaniem technologii opartej na montażu 24 zraszaczy
z użyciem studni głębinowej, jako źródła zaopatrzenia w wodę.

Wdrożone rozwiązanie jest energooszczędne i zautomatyzowane, co zapewni utrzymanie odpowiedniej wilgotności i jakości murawy w okresach bezdeszczowych, głównie w porze letniej. Pozwoli również na racjonalny pobór wody, bez konieczności nadmiernego wykorzystywania sieci gminnej.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 55 tys. zł. Gmina Kotla na to zadanie pozyskała środki z KGHM Polska Miedź S.A.