Prawie czterysta nowoczesnych źródeł ciepła zamiast szkodliwych kopciuchów i ponad 41 ton mniej szkodliwych pyłów do powietrza, którym oddychamy. To efekt trwającego cztery lata projektu, któremu liderowała gmina Polkowice.

Wiosną 2019 roku gmina Polkowice wraz z siedmioma innymi samorządami z terenu Zagłębia Miedziowego, rozpoczęła liderowanie programowi grantowemu na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. W tym celu podpisana została umowę o dofinansowanie tego projektu z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu, otrzymując wsparcie w wysokości 12 mln zł, przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia wynoszącym 14,3 mln zł. Teraz przyszedł czas na podsumowanie programu. Wyniki są imponujące.

– Wszystkie zakładane parametry ekologiczne udało nam się zwielokrotnić – mówi Elżbieta Gałek-Kapusta, kierownik Referatu Rozwoju Gminy, koordynator projektu. – Planowaliśmy wymianę 269 pieców na obszarze ośmiu gmin, udało się wymienić 399. – Liczbę wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zwielokrotniliśmy z zakładanych 14 do 77. Imponujący jest także szacowany spadek emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5 z zakładanych 12 ton rocznie do ponad 41 ton – dodaje E. Gałek-Kapusta.

W ten sposób z naddatkiem został osiągnięty cel projektu, którym było głównie zmniejszenie emisji kominowej, rozumianej jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do powietrza, a pochodzących z procesu spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

– Efekty, które udało się osiągnąć dzięki temu programowi są rzeczywiście niezwykłe. Walczyliśmy przede wszystkim z nioską emisją, ale dzięki tej walce udało się osiągnąć inne, pośrednie, ale nie mniej ważne cele, bo obok ochrony środowiska i dbałości o czyste powietrze, udało się zachować w lepszym zdrowiu mieszkańców ośmiu gmin i miast, biorących udział w programie. Dodatkowa wartością tego programu jest współpraca samorządów Zagłębia Miedziowego – mówi burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Wśród osób, które skorzystały z programu i wymieniły swój stary piec na nowoczesne źródło ciepła, był pan Robert Kołodziej, mieszkaniec Polkowic.

– Jestem bardzo zadowolony z efektu. Zamiast starego pieca mam nową pompę ciepła i nie truję środowiska. Skorzystałem bez wahania, bo to był bardzo dobry projekt, bardzo dobrze zorganizowany, a pracownicy urzędu byli kompetentni i bardzo dobrze przygotowani do pomocy – komentuje Robert Kołodziej z Polkowic.

Projekt polegał na udzielaniu przez lidera projektu (gminę Polkowice) grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.
Wsparcie można było otrzymać do 85 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 35 tyś. zł.

– Ten projekt okazał się nie tylko sukcesem mieszkańców, ale także sukcesem samorządowców, bo nie mógłby być aż takim sukcesem, gdyby nie współpraca ośmiu samorządów – podkreśla Jerzy Michalak, dyrektor Departamentu Rozwoju Aglomeracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

– Tak też to było pomyślane. Samorząd województwa przekazywał pieniądze, które były do dyspozycji, ale pod warunkiem, że gminy zawiążą jakiś rodzaj współpracy. To nie są proste projekty, tym większe gratulacje i dla Polkowic i dla pozostałych siedmiu samorządów – dodaje dyrektor Jerzy Michalak.

Partnerami gminy Polkowice w projekcie były samorządy z Głogowa (gmina oraz miasto), Przemkowa, Jerzmanowej, Kotli, Radwanic i Żukowic.