Nowe świadczenie dla sołtysów. 300 zł miesięcznie dla osób, które pełniły swoją funkcję przez co najmniej dwie kadencje i nie krócej niż 8 lat.

Podczas ostatniego posiedzeniu Sejm RP przyjęto ustawę o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla sołtysów. Nowe prawo przewiduje miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla osób, które pełniły swoją funkcję przez co najmniej dwie kadencje i nie krócej niż 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek, w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn co najmniej 65 lat.

– Sołtys pełni bardzo ważną rolę w społecznym życiu wsi. Jest nie tylko reprezentantem sołectwa, lecz także inicjatorem przedsięwzięć służących społeczności wiejskiej. Cieszy się autorytetem i społecznym uznaniem. Istotą nowego prawa jest dowartościowanie i wzmocnienie pozycji sołtysa – mówi mówi Wojciech Zubowski Poseł na Sejm RP.- Będzie to swoisty dla nich dodatek do emerytury i podziękowanie za dotychczasową pracę. Chcemy aby ustawa zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Teraz wszystko zależy od szybkości prac w Senacie – dodaje Wojciech Zubowski.

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. do prawie 233 mln zł w 2032 r.