Nadkomisarza Grzegorza Niewiadę powołano na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie. I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie został nadkom. Łukasz Rachwalski.

Podczas uroczystej zbiorki w głogowskiej Komendzie Policji przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego inspektora Mariusza Bużdygana zostały wręczone rozkazy personalne o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie nadkom. Grzegorza Niewiadę i nadkom. Łukasza Rachwalskiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.

Na uroczystości obecni byli policjanci, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście: Prezydent Miasta Rafael Rokaszewicz, wicestarosta głogowski Jeremi Hołownia. Na zakończenie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski pogratulował awansów i życzył sukcesów na nowych stanowiskach kierowniczych.