Gmina Żukowice pozyskała 900.000,00 złotych dotacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Żukowice.

W ramach pozyskanych środków z Polskiego Ładu w gminie Żukowice prowadzone będą prace na 4. obiektach:
Remont i adaptacja zabytkowego budynku Schroniska Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej dla Bezdomnych Mężczyzn w Żukowicach – kwota przyznana 150.000,00 zł
Prace Konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym ołtarzu głównym w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Nielubi – etap I – kwota przyznana 150.000,00 zł
Remont wieży Kościoła p.w. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim – kwota przyznana 150.000,00 zł
Remont obiektu publicznego Nielubia 71 – kwota przyznana 450.000,00 zł
Złożyliśmy 6 wniosków, z czego 4 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Koszt wszystkich prac konserwatorskich wyniesie blisko 1 mln złotych, z czego z budżetu gminy wydatkowane zostanie tylko 2 % całkowitych kosztów zadań– mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice.