Mikrofirmy w Polsce stanowią aż 97% wszystkich firm – jest ich 2,1 mln i to właśnie do nich już od 5. lat Polska Strefa Inwestycji kieruje swoją ofertę wsparcia. Jedną z takich mikrofirm jest AURO, specjalizująca się w automatyce i robotyce, która otrzymała pod koniec 2022 roku decyzję o wsparciu od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Polska Strefa Inwestycji (PSI), która obchodzi w tym roku jubileusz 5-lecia działalności, oferuje wiele możliwości dla wsparcia rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Siłą naszej gospodarki jest polski biznes i jego rozwój. Nie zapominamy o innowacjach i wielkich projektach, ale wiemy, że to sektor MŚP jest fundamentem. Przez wiele lat Specjalne Strefy Ekonomiczne kierowały swoje oferty przede wszystkim do dużych, zagranicznych firm, które korzystały z przywilejów podatkowych – taką konieczność narzuciły lata 90. Dzisiaj, dzięki Polskiej Strefie Inwestycji, świętującej w tym roku swoje 5-lecie, to polskie firmy sektora MMŚP stały się podstawowymi beneficjentami stref i przyznawanych zwolnień podatkowych – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Polska Strefa Inwestycji intensywnie wspiera rozwój MŚP poprzez doradztwo i wsparcie w procesach pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, działalność szkoleniową i wydawniczą, promowanie współpracy, a nawet wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą. PSI jest wiarygodnym podziałem wsparcia, a MŚP otrzymują proporcjonalnie największe ulgi.