Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy w Monoprofilowym Centrum Symulacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna, a w szczególności wśród policjantów, ponieważ bardzo często korzystają z niej nie tylko na służbie, ale również po pracy. Często bywa tak, że jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia, dlatego posiadanie jak najwyższych umiejętności w tym zakresie jest niezwykle ważne. Centrum Symulacji jest jednostką wchodzącą w skład Instytutu Medycznego, utworzoną w ramach zadań projektu współfinansowanego ze środków Unii europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem działalności wspomnianego Centrum jest w szczególności: umożliwienie nauczania w tym przeprowadzania egzaminów, poprzez uczestnictwo w realistycznych scenariuszach osadzonych w naturalnym dla danej specjalności środowisku pracy; podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Głównym zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie i organizowanie zajęć z wykorzystaniem symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, dzięki którym student idąc do pracy do szpitala, będzie miał nabyte wysokie umiejętności. Ponadto Centrum Symulacji w Głogowie ma ofertę szeroką dla różnych podmiotów działających w Głogowie, które chcą się kształcić z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak np. Ochotnicza Straż Pożarna, żłobki, a także policjanci Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

– Szkolenie rozpoczęło się wykładem, po którym odbyły się zajęcia praktyczne. Urazy na fantomach były bardzo realistycznie przedstawione, dzięki czemu policjanci mogli sprawdzić swoją wiedzę i umieć ocenić stan poszkodowanego, jak i udzielić fachowej pomocy. Ponadto zajęcia odbyły się w niesamowitej atmosferze, a wiedza została przekazana na najwyższym poziomie – mówi mł. asp. Emilia Reguła p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.