Rejestracja 100 osób na wizyty w dniach 8 grudnia, 11 grudnia i 14 grudnia 2023 r. odbędzie się 4 grudnia 2023 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Program „Profilaktyka chorób tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”  skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów, którzy nie korzystali z poprzednich edycji programu w latach od 2018 do 2022, za wyjątkiem osób, które otrzymały zalecenia do kontroli ze względu na zmiany chorobowe.

W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badania: TSH, FT4, USG tarczycy wraz z konsultacją lekarza specjalisty endokrynologa lek. Marka Jurczyka, otrzyma również zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym, w Poradni Endokrynologicznej, na parterze, w budynku głównym szpitala. Łącznie, w ramach programu, przyjęte zostaną 392 osoby.

Rejestracja do programu odbywać się w trybie „bez skierowania”.

PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A

Program „Profilaktyka chorób tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów” realizowany jest do  6 października 2023 r.