Budżet miasta przekroczy 500 mln złotych. Na oświatę zarezerwowano 161 mln złotych. Na powstanie żłobka przy Przedszkolu Publicznym nr 15 przeznaczono 3 mln zł, a na zakończenie przebudowy kina Jubilat na Miejskie Centrum Integracji – ponad 14 mln zł. Na inwestycje w 2024 roku prezydent przeznaczył 124 mln zł. Na zakończenie prac przy budowie mieszkań dla głogowian przeznaczono 53 mln złotych.

 W nadchodzącym roku zakończą się prace przy budowie kolejnych mieszkań dla głogowian. Mieszkańcy wprowadzą się do nowo wybudowanych bloków TBS na os. Żarków, aż 92 rodziny otrzymają klucze do mieszkań czynszowych w bloku na Nowym Piastowie, a w koszarowcu na Śródmieściu zostaną oddane 64 mieszkania. Opuszczony budynek po Domu Samotnej Matki dostanie nowe życie, bo po remoncie wprowadzą się do niego głogowskie rodziny. 2024 to będzie rok pod znakiem mieszkalnictwa.

– Dbanie o potrzeby mieszkaniowe głogowian to jeden z moich priorytetów, dlatego budujemy mieszkania i te w ramach TBS i te komunalne, ale w 2024 roku wprowadzamy nową formę – mieszkania czynszowe – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Budowa mieszkań to stała pozycja w corocznych projektach budżetu. Na 2024 rok ujęto miedzy innymi prace polegające na dokończeniu inwestycji mieszkaniowych. Na zakończenie prac przy budowie mieszkań dla głogowian prezydent przeznaczył łącznie 53 mln złotych.

– Najważniejsze inwestycje zaplanowane w 2024 roku to m.in. przebudowa ul. Sikorskiego, modernizacja budynków kultury – MOKu, Klubu Mayday i Muzeum, przebudowa ul. Jagiellońskiej, budowa parkingu i niezbędnej infrastruktury przy cmentarzu na os. Brzostów, przebudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 8. Bardzo dużym zadaniem będzie modernizacja oświetlenia ulicznego – mówi Rafael Rokaszewicz.

 Na uzbrojenie Miejskiej Strefy Inwestycyjnej prezydent zaplanował 2, 5 mln złotych, na zakończenie budowy ronda Górników – ponad 4 mln złotych.

Na oświatę w 2024 roku przeznaczono 161 mln złotych. Na powstanie żłobka przy Przedszkolu Publicznym nr 15 przeznaczono 3 mln, a na zakończenie przebudowy kina Jubilat na Miejskie Centrum Integracji – ponad 14 mln. Na inwestycje w 2024 roku prezydent przeznaczył 124 mln.

– Projekt budżetu po stronie wydatków to około 482 mln złotych. A za sprawą już pozyskanych środków zewnętrznych, które w ciągu roku wprowadzimy do miejskiej kasy, budżet miasta przekroczy pół miliarda złotych. Zatem po raz pierwszy w historii przekroczymy barierę 500 mln złotych – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa. Będziemy kontynuować program Nowoczesny Szpital i w 2024 roku na modernizację oddziału chirurgii przekażemy 5 mln zł. Będziemy wspierać – jak każdego roku służby mundurowe. Wsparcie dla policji, straży pożarnej, ratownictwa wodnego i ochotniczej staży pożarnej to 670.000 zł łącznie. To bardzo duży budżet, sporo ważnych i wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i zadań W dużej części jest to wynik pozyskania wspomnianych rekordowych środków zewnętrznych na ich realizację – dodaje prezydent

W budżecie zarezerwowano także środki na: bieżące utrzymanie zieleni – 2.500.000 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt – 870.000 zł. Sport dla organizacji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej – 8.200.000 zł. Odbudowę zabytków – m.in. remont ścian i sklepienia w Kolegiacie – 300.000 zł, renowacja bryły zewnętrznej Starej Poczty – 920.000 zł. Realizacja programów zdrowotnych dla dzieci: Stop nowotworom u dzieci, profilaktyka zakażeń brodawczakiem, profilaktyka wad postawy i wad wzroku – 180.000 zł. program in vitro – 117.000 zł, diabetologia – – 115.000 zł. Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową oraz pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Dziennego Pobytu – 82.000 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 69.570.810 zł, który zostanie pokryty:
– przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 19.021.086 zł
– środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 46.549.724 zł – przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 4.000.000 zł

Sesja budżetowa 28 grudnia.