Radni Gminy Kotla jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Kotla na 2024 rok.  Ponad 1,6 mln zł zostanie przeznaczonych na prace przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy. Na zaplanowane inwestycje zarezerwowano ponad 30 mln zł. Trwa procedura przetargowa na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na zrealizowanie tego zadania będą potrzebna kwota ponad 140 mln zł.

Jest to rekordowy budżet gminy pod względem wysokości planowanych dochodów, które wyniosły ponad 52,8 mln zł jak również wydatków planowanych na poziomie blisko 53 mln zł.

– Przed nam rok wielkich wyzwań, ponieważ poza planowanymi inwestycjami, które mają wynieść ponad 30 mln zł planujemy inwestycję dot. budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej za kwotę blisko 143 mln zł. Aktualnie jesteśmy na etapie sprawdzania ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na to zadanie – wyjaśnia Kamila Suchocka-Szperlik p.o. wójta Gminy Kotla.

Wśród inwestycji ujętych w uchwale budżetowej są inwestycje drogowe, jak również dotyczące budowy nowego przedszkola w Kotli, budowy świetlic wiejskich w Cebrze i Moszowicach oraz kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych przy szkole w Kotli. Ponadto ponad 1,6 mln zł zostanie przeznaczonych na prace przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy.