Mieszkańcy gminy Żukowice, którzy  zainteresowani są członkostwem w Klubie Senior+ powinny wypełnić deklarację i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nielubi, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Dokumenty można składać do 10 stycznia.

Jesień życia zazwyczaj kojarzy się z bezczynnością bądź samotnością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Żukowice w miejscowości Zabłocie powstanie Klub Seniora, miejsce w którym będzie można aktywnie czas, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dla osoby 60+  nieaktywnych zawodowo, prowadzone będą zajęcia artystyczne i sportowe.

Osoby zainteresowane członkostwem w Klubie Senior+ prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami i osobiste złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nielubi, Nielubia 51A, 67-231 Żukowice od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.  Po przyjęciu formularza zgłoszeniowego z każdą osobą zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego.

Termin składania dokumentów mija 10 stycznia 2024r.