Planując zagraniczny wyjazd na ferie zimowe dobrze byłoby zadbać o dokument EKUZ. Dzięki  niemu w razie potrzeby otrzymamy niezbędną pomoc medyczną. W Głogowie po kartę możemy zgłosić się osobiście do punktu obsługi klientów NFZ przy ulicy Kotlarskiej 15. Jest on otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument unijny, potwierdzający nasze prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). W zeszłym roku EKUZ odebrało 152 tys. dolnoślązaków.

– Z EKUZ  w krajach UE i EFTA otrzymamy niezbędną i nieplanowaną pomoc medyczną. To lekarz, który udziela pomocy, decyduje, które świadczenie jest w danym przypadku niezbędne. Bierze przy tym pod uwagę stan zdrowia i planowany okres pobytu w danym kraju. Podczas pobytu za granicą  mamy prawo do takich samych świadczeń w placówkach publicznej służby zdrowia jak obywatele danego kraju. I na takich samych jak oni zasadach. Oznacza to, że za niektóre świadczenia, które w Polsce są bezpłatne, za granicą będziemy musieli zapłacić – mówi Anna Szewczuk-Łebska rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – W wielu krajach europejskich obowiązują dopłaty w wysokości kilku lub nawet kilkudziesięciu euro do wizyty u lekarza czy na pogotowiu. Z własnej kieszeni pacjenci w Austrii, Czechach czy Słowacji pokrywają tez np. koszt akcji ratownictwa górskiego dodaje rzeczniczka NFZ.

Przed każdym zagranicznym wyjazdem warto sprawdzić ogólne zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych obowiązujące w kraju, do którego się wybieramy. Można to zrobić np. na stronie www.nfz.gov.pl 

Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystamy z usług lekarza, sprawdźmy, czy jesteśmy u takiego, który honoruje kartę EKUZ.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

EKUZ może odebrać każda osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym ubezpieczonym lub uprawniona do świadczeń. Wydanie karty jest bezpłatne. Można uzyskać ją na kilka sposobów: osobiście w czasie wizyty w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), pocztą tradycyjną – po wysłaniu wniosku na adres dowolnego oddziału lub delegatury lub za pośrednictwem ePUAP.

Wnioski składane przez internet lub pocztą są rozpatrywane do 5 dni, a następnie karta jest wysyłana do właściciela pocztą. Jeśli składamy wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta, otrzymamy informację o wygenerowaniu karty lub o negatywnej weryfikacji wniosku i jego odrzuceniu wraz z podaniem przyczyn takiej decyzji.

Jeżeli do wyjazdu zostało nam tylko kilka dni, to najlepiej udać się osobiście do placówki NFZ. W placówce należy wypełnić odpowiedni wniosek. Kiedy pracownik NFZ potwierdzi nasze prawo do świadczeń kartę otrzymamy od ręki. Cały proces trwa z reguły kilkanaście minut.

– Trzeba pamiętać, że EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie, niezależnie od wieku. Nie ma jednej, wspólnej karty dla całej rodziny, a dziecko nie otrzyma za granicą opieki medycznej na kartę rodzica czy innego członka rodziny. Rodzic lub opiekun prawny może oczywiście złożyć wniosek o EKUZ i odebrać kartę w imieniu swojego dziecka – mówi Anna Szewczuk-Łebska rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W Głogowie po kartę możemy zgłosić się osobiście do punktu obsługi klientów NFZ przy ulicy Kotlarskiej 15. Jest on otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00.