Wsparcie dla służb mundurowych, pogotowia ratunkowego, szpitala i finansowanie programów profilaktycznych, to tylko nieliczne zadania realizowane przez władze miasta w celu poprawy warunków życia mieszkańców Głogowa.  

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców władze miasta w minionych latach dofinansowywały zakup sprzętu i pojazdów dla policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Wspierano także szpital i finansowano programy profilaktyczne.

W ramach wieloletniego programu Nowoczesny Szpital miasto przekazuje rocznie kilka milionów złotych na remonty, modernizację i dosprzętowienie głogowskiej placówki zdrowotnej. W ciągu kilku lat za pieniądze z miejskiego budżetu wyremontowano już kilka oddziałów. W 2023 roku gruntowne zmiany przeszedł oddział ortopedii. Wcześniej miasto dofinansowała budowę Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii oraz remont między innymi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Chorób Wewnętrznych.

– Realizując z powiatem program Nowoczesny Szpital miasto w ostatnim okresie przekazało łącznie 20 mln zł. W zamian za wsparcie finansowe będziemy współwłaścicielem szpitala – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa. – W tym roku przekażemy środki na remont oddziału chirurgii ogólnej  – dodaje prezydent.  

Jedną z bardzo ważnych inwestycji dla starszych mieszkańców naszego miasta była budowa hospicjum.

– Miniony rok to bardzo intensywne prace kończące budowę głogowskiego hospicjum – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa. – Przekazujemy pieniądze i prowadzimy wiele działań w sferze szeroko pojętej służby zdrowia. Finansujemy także programy profilaktyczne  –dodaje prezydent Głogowa.

Wiele programów profilaktycznych realizowanych jest już cyklicznie. W minionym roku mieszkańcy Głogowa korzystali między innymi z programów: profilaktyka chorób tarczycy, szczepienie przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc, diagnostyka i profilaktyka chorób nerek, program przesiewowy w kierunku raka prostaty, profilaktyka osteoporozy.