Od 6 marca w Pływalni Chrobry realizowany jest program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

180. młodych adeptów uczy się pływać od doświadczonych instruktorów w grupach maksymalnie do 15 osób. Mają na to minimum 20 godzin w cyklu 1-2 zajęć w tygodniu.

W Pływalni Chrobry jest on realizowany dla gmin: Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Radwanice.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to nauka podstawowych umiejętności pływania, oraz możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej.

Projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W roku 2024 w ramach dotacji Ministerstwa Turystyki i Sportu Dolnoślązak Umie Pływać 2024.