Rusza przebudowa ul. Jagiellońskiej na os. Piastów Śląskich. Umowa na realizację tej inwestycji została już podpisana. Koszt prac:  2 931 445,25 zł. Półtora miliona złotych pochodzi z programu Polski Ład.

170 dni, tyle czasu ma firma na przebudowę ulicy Jagiellońskiej. Zgodnie z umowa firma wykona: nawierzchnię z masy bitumicznej, nawierzchnię z kostki betonowej (jezdnia + chodniki). Przewiduje się także wykonanie 102. miejsc postojowych zarówno równoległych jak i prostopadłych oraz montaż 12 nowych lamp LED i wymianę okablowania.

Przy nowych chodnikach staną nowe ławki i nowe kosze na śmieci. Czas realizacji zadania: 170 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcą zadania jest firma „Ragen” Sp. z o.o. Koszt prac:  2 931 445,25 zł. Półtora miliona złotych pochodzi z programu Polski Ład.