Miniony rok możemy uznać za bardzo dobry dla Głogowa i jego mieszkańców. Budżet miasta realizowany sprawnie i odpowiedzialnie, pozyskano środki zewnętrzne, inwestowano w ochronę zdrowia, doceniamy zaangażowanie prezydenta w inicjatywy dla mieszkańców, zadowoleni jesteśmy z realizacji wielu programów zdrowotnych i profilaktycznych, dostrzegamy dbałość prezydenta o tereny zielone, pozytywnie oceniamy wsparcie dla seniorów i osób z niepełno sprawnościami – tak podsumowali pracę  prezydenta w 2023 roku radni z KO przed udzieleniem votum zaufania i głosowaniem za udzieleniem absolutorium.  

Na ostatniej sesji radni większością głosów podjęli uchwałę o udzieleniu prezydentowi Głogowa Rafaelowi Rokaszewiczowi wotum zaufania i absolutorium. Radni przed podjęciem uchwały wysłuchali informacji prezydenta z działalności w 2023 roku. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosowało 17. radnych od głosu wstrzymało się 4. rajców.

– Klub Radnych KO jest za udzieleniem absolutorium. Miniony rok był bardzo dobry dla Głogowa i jego mieszkańców  – mówił radny Bartosz Hejmej.

Klub Radnych KO przed podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia wotum zaufania i absolutorium podsumowując pracę prezydenta w minionym roku stwierdził między innymi że: budżet miasta w 2023 roku realizowany sprawnie i odpowiedzialnie, w ramach możliwości finansowych samorządu Głogowa,  zrealizowano wiele ważnych dla miasta i jego mieszkańców inwestycji, pozyskano bardzo dużo środków zewnętrzne, inwestowano w ochronę zdrowia, zrealizowano programy zdrowotne i prozdrowotne, zadbano o tereny zielone, wspierano seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Radni docenili zaangażowanie prezydenta w inicjatywy mieszkańców np. budowa hospicjum.

– Dziękuję za udzielenie absolutorium, za zaufanie. Chcę podziękować wszystkim współpracownikom, pracownikom urzędu, szefom jednostek organizacyjnych, zakładów pracy,  spółek i radnym za wspólną pracę na rzecz miasta i dla dobra mieszkańców – mówił Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa. – Jest to miłe ale i zobowiązujące do dalszej pacy, jeszcze lepszej pacy. Wierzę w to, że wspólnie zrobimy jeszcze wiele rzeczy dla głogowian i Głogowa. Po to zostaliśmy wybrani. Jesteśmy po to, by służyć mieszkańcom – dodał prezydent.  

Pozytywną opinię dot. wykonania budżetu w 2023 roku wydała Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Regionalna Izba Obrachunkowa.  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj