Cieszą i leczą dzieci

Do Głogowa przyjeżdżają  alpaki.  Leczą dzieci niepełnosprawne. Dzięki zabawie ze zwierzętami dzieci są odważniejsze, otwierają się , są radosne i uśmiechnięte. Obcowanie z tymi zwierzętami  uczy także odpowiedzialności i empatii.

 

Terapia ze zwierzętami, jako element uzupełnienia tradycyjnych metod rehabilitacji,  staje się bardzo popularną i zarazem  skuteczną formą pomocy.  Zwierzęta  coraz częściej pomagają  w terapii dzieci upośledzonych umysłowo, z  mózgowym porażeniem, autyzmem i  zespołem Downa.

– Alpaki to zwierzęta pozbawione agresji. Pozytywnie nastawione do dzieci – mówi Izabela Nenko, asystent pedagoga, terapeuta w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. – Obcowanie z tak łagodnym zwierzęciem pomaga dzieciom w rozwijaniu uczucia empatii, uczy także odpowiedzialności – dodaje terapeutka.

Dzieci chętnie przytulają się do alpak i głaskają. Naśladują także zachowanie zwierząt. Bardzo istotnym elementem  rehabilitacji jest również ruch. Zabawa poprawia motorykę.

Zdjęcie: MORiUS