Podinspektor Krzysztof Płaskonka objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.

Przekazanie obowiązków odbyło się o godzinie 09.00 podczas uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego KPP w Głogowie. Akt powołania na stanowisko, zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, insp. Arkadiusza Golanowskiego, wręczył Komendant Powiatowy Policji w Głogowie, podinspektor  Mariusz Bużdygan. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Głogowie oraz policjanci i pracownicy cywilni.

Od 1 czerwca 2016 roku podinsp. Krzysztof Płaskonka pełnił powierzone mu obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  w Głogowie. Do momentu ich objęcia pełnił służbę jako naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Polkowicach.

oficer prasowy KPP w Głogowie/fot. KPP Głogów