Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa najzdolniejszym uczniom wręczył stypendia. Nagrodzeni  mają  wysoką średnią, brali udział w konkursach i działają charytatywnie na rzecz innych.  W tym roku szkolnym  na konto nagrodzonych stypendium wpłynie  dwa razy.

Wśród nagrodzonych jest Paweł Antał, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie. Poza tym, że ma wysoką średnią,  udziela się społecznie, gra w piłkę nożną, interesuje się historią. Bierze udział w konkursach.

– Jestem bardzo dumna ze swojego wnuka – mówi Janina Banaś, babcia Pawła. – Dobrze się uczy, jest ambitny i ciekawy świata.

W tym roku ze szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  do ratusza wpłynęło 55 1 wniosków , z tego komisja 225 uczniom przyznała stypendium.  76 stypendystów to uczniowie szkół podstawowych, 78 z gimnazjów i  71 ze szkół ponadgimanzjalnych.  Prezydent przyznał także stypendia 60 studentom. Wysokość stypendium uzależniona jest od wielu czynników.  Średnio dla uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych waha się w granicach od 400 zł  do 600 zł. Uczniowie szkół ponagimnazjalnych  otrzymają świadczenia w granicach 500 zł do 700 zł. Najwyższe stypendia od 900 zł do 1300 zł przyznano studentom.

 

Zdjęcie: Ania