Wykoszono wał przeciwpowodziowy, odmulono cieki, Serbska Struga oczyszczona. Na prace porządkowe w Gminie Kotla  zarząd melioracji przeznaczył ponad 180 tys. Zł.

Legnicki Oddział Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu rozpoczął prace konserwacyjne melioracji wodnych podstawowych . Wykoszono już między innymi wał przeciwpowodziowy P-1 o długości 10 km, wykoszono i wygrabiono dno i skarpy cieków: Bogomickiego, Starka, Krzyckiego i Grodzkiego – w sumie ponad 35 km, a także wykoszono i wygrabiono skarpy oraz odmulono dno cieku Serbska Struga na odcinku 2,3 km.Na przeprowadzenie  wszystkich prac, które pozwolą udrożnić na terenie Gminy Kotla  cieki wodne przed nadchodzącą zimą,  DZMiUW przeznaczył 188 550 zł.  

 

 

 

Zdjęcie Urząd Gminy Kotla