Zakończyły się prace budowlane na drodze gminnej w miejscowości Bukwica w Gminie Żukowice. Wartość zadania to blisko 900 tys. zł, z czego gmina z własnego budżetu dołożyła około 100 tys. zł.

Mieszkańcy Gminy Żukowice doczekali się nareszcie drogi, bez dziur i kolein.  po której można bezpiecznie jeździć.  Zadanie pod nazwą  „Odbudowa drogi w miejscowości Bukwica” dofinansowane zostało przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w  kwocie blisko 800 tys. zł. W ramach wykonanych robót poszerzono jezdnię, pokryto ją nawierzchnią asfaltową, położono krawężniki  i zmodernizowano kanalizację deszczową. Ponadto wykonano chodniki , wymieniono przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Nowa kilometrowa droga  prowadzi przez całą wioskę w kierunku pól. 

-Po powodziach, opadach deszczu droga w Bukwicy była zalewana – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice. –  Postanowiliśmy więc, odbudować ją i zabezpieczyć. Dlatego też zmodernizowano kanalizację deszczową, aby po opadach woda z pól nie zalewała drogi i nie niszczyła nawierzchni. 

Cała wartość zadania wynosi blisko 900.000,00 zł.

Zdjęcie: Gmina Żukowice