Dwie drogi w Dobrzejowicach, Gmina Żukowice zostały przebudowane. Na inwestycje pozyskano środki z ministerstwa.

Za ponad 1 mln zł, Gmina Żukowice  odbudowała  dwie drogi w miejscowości Dobrzejowice. Jedna z nich przebiega przy wiejskiej świetlicy, druga natomiast  ciągnie się za kościołem i remizą. Obie jezdnie są o łącznej długości blisko 900 m i szerokości 5m.

– Droga gminna, przy świetlicy wiejskiej  ma  nową nawierzchnię asfaltową – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice-  Położono krawężniki i zmodernizowano kanalizację deszczową. Droga jest odwadniana. Dodatkowo na odcinku przy świetlicy wykonany został chodnik wraz ze zjazdami.  

Na drugim remontowanym odcinku, droga za kościołem i remizą,  wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z krawężnikami, korytkiem ściekowym oraz kanalizacją deszczową. Gmina Żukowice na zadanie Odbudowa dróg w miejscowości Dobrzejowice  pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości ponad 760 tyś. zł.  Na poprawę bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości będzie miała wpływ także kolejna inwestycja, którą gmina wykona po otrzymaniu środków.

– Podpisaliśmy porozumienie z Zarządem Powiatu i pozyskaliśmy  dodatkowo prawie 40 tyś .zł na przebudowę dwóch skrzyżowań w granicach obu remontowanych dróg z drogą powiatową – mówi Wójt Gminy Żukowice. – Teraz przebudowane skrzyżowania stanowią kompleksowe rozwiązanie. 

 

 

Zdjęcie: Urząd Gminy Żukowice