2 stycznia ruszyła druga edycja ogólnopolskiego programu Tesco i Fundacji Tesco Dzieciom „Decydujesz, pomagamy”, mającego na celu wsparcie lokalnych projektów społecznych. Organizacje z Dolnego Śląska otrzymają w sumie 12 grantów o łącznej wartości 60 000 zł. O tym, które pomysły zostaną dofinansowane, zdecydują sami mieszkańcy naszego regionu.

Program „Decydujesz, pomagamy” wspiera lokalne organizacje oraz mieszkańców, którzy chcą zmienić na lepsze swoje najbliższe otoczenie i zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności. By mieć pewność, że program adresuje lokalne potrzeby, Polska została podzielona na 145 mikroregionów – w każdym z nich najlepsza inicjatywa zdobędzie grant w wysokości 5000 zł.

Udział w programie mogą wziąć zarówno lokalne organizacje pozarządowe, jak i spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne. Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.tesco.pl/pomagamy, krótko opisać swój pomysł i wysłać w terminie od 2 do 31 stycznia 2017 r. O tym, który projekt ostatecznie otrzyma dofinansowanie, zadecydują klienci Tesco w otwartym głosowaniu, które rozpocznie się w marcu 2017 r.
Pomoc w punkt
Pierwsza edycja programu „Decydujesz, pomagamy” odbyła się w 2016 r. Dzięki przekazanym grantom zrealizowano aż 160 lokalnych inicjatyw wspierających promocję zdrowego stylu życia, edukację, rozwój kompetencji, ochronę środowiska, rewitalizację miejsca zamieszkania i in. W ramach programu powstawały m.in. lokalne siłownie na świeżym powietrzu, ogrody terapeutyczne, organizowano warsztaty żywieniowe, pikniki integracyjne, warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, a nawet letnie kina plenerowe.
W pierwszej edycji programu mieszkańcy Dolnego Śląska wybrali 13 organizacji, do których trafiło w sumie 65 000 zł. Zwycięskie organizacje mogły realizować projekty do końca grudnia 2016 r. Ich efekty przerosły najśmielsze oczekiwania organizatora, nie tylko ze względu na aktywizację mieszkańców, ale również różnorodność i innowacyjność zrealizowanych projektów. Jednym z nich było zorganizowanie turnieju dla mieszkańców Polkowic w ramach projektu Bądź aktywny – Zostań “Mega Piłkarzykiem”. Dzięki inicjatywie Fundacji Eudajmonia i grantowi uzyskanemu w programie „Decydujesz, pomagamy” odbyły się trzy spotkania, podczas których mieszkańcy rozgrywali mecze na specjalnej platformie do Mega Piłkarzyków. Przedsięwzięcie przyczyniło się do zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców oraz integracji sąsiedzkiej i wielopokoleniowej, a także miało wpływ na poprawę stanu zdrowia mieszkańców.
Więcej informacji o programie „Decydujesz, pomagamy” można znaleźć na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy. W przypadku pytań dotyczących zgłoszenia do programu można kontaktować się z biurem programu – Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia: tel. 22 100 55 93, e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl