OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wyrazem szczególnego uhonorowania wydarzeń z 1918 roku ma być pomnik twórcy Mazurka Dąbrowskiego. Radni proponują uhonorować innych lokalnych bohaterów.

Projekt pomnika jest w trakcie realizacji. Wiadomo już, że stanie na  dużym placu w otoczeniu zieleni, w miejscu gdzie przed II Wojną Światową znajdował się pomnik Fryderyka Wilhelma zniszczony przez Armię Czerwoną. W pobliżu znajduje się Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej otoczony Dębami Pamięci.

– Dlaczego Wybicki, a nie inny bohater. Za mało uwagi poświęcamy naszej historii powojennej. Należy wziąć pod uwagę innych lokalnych bohaterów – mówił Sławomir  Majewski, Radny Rady Miasta Gł0ogowa.

Prezydent Miasta Głogowa, Rafael Rokaszewicz popierając wniosek Muzeum Archeologiczno-Historycznego i Stowarzyszenia Przyjaciół muzeum i Historii Miasta Głogowa powiedział – Zgadzam się na uhonorowanie naszych pionierów. Józef Wybicki był postacią wybitną. Autor słów naszego Hymnu przybywał do Głogowa kilka razy.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta Głogowa pomysłodawcy napisali:  „ … Celem budowy pomnika jest upamiętnienie wielkiego Polaka w zabytkowej i ważnej dla tożsamości historycznej przestrzeni Głogowa. Idea wzniesienia pomnika ma na celu  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwijanie świadomości narodowej i obywatelskiej. Pomnik Józefa Wybickiego jest brakującym elementem w głogowskiej przestrzeni publicznej, wnoszącym walory edukacyjne, wychowawcze, historyczne i patriotyczne. Pomnik będzie doskonałym drogowskazem ukazującym kolejnym pokoleniom odpowiednią drogę życiową, jak i konkretne wartości, oparte na wielowiekowej tradycji cywilizacji europejskiej…”

Zdjęcie: ANJA