OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reforma wymusza zmiany. Gimnazja zostaną zlikwidowane, w ich miejsce powstaną podstawówki. Siódemka, dwójka i trojka będą w dwóch budynkach.

Gmina Miejska w Głogowie przygotowuje się do zmian, jakie przewidziane są w reformie oświaty. Wstępny projekt przesłano do kuratorium oświaty.  Dokument został przedstawiony już dyrektorom placówek i związkom zawodowym.  Obecnie w naszym mieście funkcjonuje osiem szkół podstawowych i pięć  gimnazjów. Po reformie będzie 10 szkół podstawowych, trzy z nich mieścić się będą w dwóch budynkach.

SP3  mieścić się będzie także w budynku Gimnazjum nr 2, natomiast SP 7 zajmie dodatkowo budynek po Gimnazjum nr 4, SP 2 przejmie budynek Gimnazjum nr 1.  Wstępnie zakłada się, iż dzieci młodsze będą uczęszczały do obecnych siedzib podstawówek, natomiast starsze do budynków przejętych po gimnazjach.

– Reforma nie będzie powodem do zwalniania nauczycieli. Kadra powoli będzie się zmieniać, ponieważ na emerytury odchodzić będą pracownicy administracji i nauczyciele– mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Ilość uczniów i demografia była podstawą do opracowania  schematu placówek.  Zmieniliśmy obwody szkolne ze względu na zmianę sieci. Dążymy do tego, aby budynki likwidowanych szkół nie stały puste. Każdy z nich jest po remoncie, włożyliśmy dużo środków , aby uczniom zapewnić godne warunki nauczania.  Nie możemy dopuścić, aby tak zagospodarowane i przygotowane placówki stały puste.

Jak zapewnia Rafael Rokaszewicz, zmian kadrowych nie będzie. Pracownicy administracji i nauczyciele zachowają swoje stanowiska pracy. Uszczuplanie  zatrudnienia będzie przebiegało w sposób naturalny w związku z przejściem na emeryturę.  W związku z tym, iż w kilku placówkach oświatowych  dyrektorom kończy się kadencja, prezydent postanowił przedłużyć ją bez konkursu, o dwa lata, na czas wdrażania reformy. 

Zdjęcie: ANJA