Przy remoncie sali wiejskiej w Grochowicach zaangażowali się mieszkańcy wioski. Rada Sołecka czuwała nad wszystkim.

Oficjalne otwarcie sali wiejskiej w Grochowicach odbyło się przy udziale samorządowców i  osób zaangażowanych  w remont budynku.  Na uroczystość tłumnie przybyli mieszkańcy Grochowic, bo to dla nich i z myślą o nich władze gminy zadecydowały o remoncie tego ważnego dla nich obiektu.  Rada Sołecka, zaprosiła także ludzi, dzięki którym to zadnie mogło zostać zrealizowane. Honorowymi gośćmi byli Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla ,  Halina Przybylska   Przewodnicząca Rady Gminy Kotla , radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla oraz kierownicy z Urzędu Gminy. Część artystyczną uroczystości zapewnił zespół folklorystyczny „Grochowiczanki”.

– Życzę, aby ten obiekt służył wszystkim mieszkańcom każdego dnia. Jestem przekonany, że będzie on miejscem kolejnych wspaniałych inicjatyw, które realizowane są w waszym sołectwie – mówił Łukasz Horbatowski.

W ramach remontu powstały nowe pomieszczenia: przedsionek, korytarzyk z którego wejścia prowadzą do pomieszczenia gospodarczego, dwóch toalet, kuchni i na salę główną. W ramach prac wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w całym obiekcie, odnowiono efektowną drewnianą podłogę. Salę wyposażono w nowe stoły i krzesła, firanki, zakupiono nową zastawę stołową i inne akcesoria.

Zdjęcia: Urząd Gminy Kotla