OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jest zgoda na wybudowania łącznika ul. Sikorskiego i Wojska Polskiego. W tym roku Gmina Miejska w Głogowie wykona część zaprojektowanych prac. Koniec remontu w 2020 roku.

W budżecie Gminy Miejskiej Głogów zaplanowano środki na rozpoczęcie zadania. Według nowego projektu łącznik ulic Sikorskiego z Wojska Polskiego powstanie na działkach prywatnych. Skrzyżowanie będzie budowane w formie ronda. Uwzględniono więc wykup działek między innymi od wspólnot mieszkaniowych. 

– Wspólnotom musimy zapłacić za przekazanie działek pod zaplanowaną inwestycję.  Prowadzimy także  rozmowy z nowym właścicielem działki, na której ma powstać obiekt handlowy – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Mamy już pozwolenie na budowę. 

Na zadanie” Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego – pokrycie kosztów odszkodowań w ramach zadania – Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi ul. Wojska Polskiego , budowę sieci kanalizacji deszczowej i linię oświetleniową w ramach zadania pod nazwa Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego” radni przyznali środki. Urzędnicy zaplanowali na ten cel 260. tys. zł.

O budowie łącznika ulic Sikorskiego z  Wojska Polskiego mówi się już od 2013 roku. Projekt zakładał uszczuplenie działki Zakonu Redemptorystów. Zakon odwołał się od decyzji do wojewody, który uchylił zaskarżoną decyzję w całości. W związku z tym wszczęto czynności mające na celu uzyskanie nowej decyzji . W 2016 roku zaktualizowana została dokumentacja. Powstała możliwość uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji. Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy uwarunkowane zostało od wpłaty przez właściciela nieruchomości 50% kosztów budowy łącznika.  Skomunikowanie ulic Wojska Polskiego z Sikorskiego ma wielki wpływ na planowany w tym rejonie miasta obiekt handlowy. Wielkie znaczenie ma też planowana zabudowa mieszkaniowa.  Na terenach powojskowych mają powstać mieszkania w ramach TBS-u oraz socjalne i komunalne.  Termin zakończenia budowy łącznika  zaplanowano na 2020 rok. Urzędnicy zastrzegają, iż może ulec zmianie ponieważ zależny jest od deklaracji właściciela działki. 

Zdjęcia: ANJA