Wiadukt, estakada nad torami PKP przy ul. Nadbrzeżnej  czeka od wielu lat na remont. Gmina Miejska w Głogowie zabiega o umieszczenie inwestycji w planach PKP.  

PKP przygotowuje się do remontu linii nadodrzańskiej. W ramach inwestycji pojawiła się szansa na remont estakady nad torami kolejowymi przy ul. Nadbrzeżnej.  Budowla ta od wielu lat zamknięta jest dla ruchu kołowego. 

–  Dokumentacja projektowa w sprawie remontu estakady w ciągu ulicy Nadbrzeżnej, nad linią kolejową nr 273,  wymaga uaktualnienia – mówi Bohdan Ząbek , Zespół Prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Wcześniejsze uzgodnienia straciły ważność w 2016 r.

PKP obecnie jest na etapie opracowywania studium wykonalności linii nadodrzańskiej. Gmina Miejska w Głogowie zabiega o ujęcie w w planach remontu kilku budowli znajdujących się w ciągu linii kolejowej na terenie miasta.

–  PKP jest na etapie opracowywania studium wykonalności remontu całej linii nadodrzańskiej. Trwają prace poprzedzające ogłoszenie przetargu.  Złożyliśmy wniosek dotyczący remontu kilku zadań znajdujących się na terenie naszego miasta, w ciągu tej linii. Jeszcze nie wiemy w jakim stopniu zostanie on uwzględniony – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Jeżeli PKP nie ujmie tej inwestycji w studium wykonalności remont estakady będziemy musieli pokryć  z własnego budżetu, jednak nie nastąpi to szybko.

Zdjęcia: ANJA