Gmina  Jerzmanowa nie podjęła jeszcze decyzji dotyczącej gospodarki ściekowej. W grudniu minął termin składania wniosków na dofinansowanie inwestycji. 

Ścieki z gminnych wiosek i Jerzmanowej odprowadzane są do obecnie funkcjonującej oczyszczalni i do oczyszczalni w Głogowie. Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa zabiegają o wybudowanie oczyszczalni, która zagospodaruje wszystkie ścieki. Radni kilka lat temu podjęli stosowną uchwałę dotycząca nowej inwestycji. Urzędnicy rozważają, dwa warianty zagospodarowania ścieków.  Różnią się one nie tylko kosztami inwestycji.

–  Rozważane są dwa warianty:  budowa nowej oczyszczalni ścieków w Jerzmanowej , szacowany koszt budowy około 6 mln zł czy budowa rurociągu tłocznego ścieków z Jerzmanowej do Głogowa, szacowany koszt budowy około 2,5 mln zł . Jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji – mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa.

Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa czekają z niecierpliwością na ostateczną decyzję.  Ponad 20 letnia oczyszczalnia nie spełnia wymogów. Jest już wyeksploatowany. Radni podjęli uchwałę o wybudowaniu nowej oczyszczalni.   W 2015 roku wykonano projekt. Gmina miała nadzieję, iż inwestycja zostanie umieszczona w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków i w związku z tym otrzyma dotację. Niestety tak się wówczas nie stało.

– W ubiegłym roku można było starać się o dofinansowanie tej inwestycji – mówi jeden z gminnych radnych. –  Niestety gmina nie złożyła wniosku w terminie, minął w grudniu.

Urzędnicy twierdzą, że nie mogli starać się o dofinansowanie inwestycji ponieważ nie mają podstaw.

– Jeszcze nie podjęto decyzji dotyczącej gospodarki ściekowej na terenie Gminy w części należącej do Aglomeracji Jerzmanowa tj. miejscowości: Jerzmanowa, Zofiówka, Gaiki, Potoczek, Maniów, Łagoszów Mały. Gmina nie ubiegała się o dofinansowanie do tych przedsięwzięć. Wnioski o dofinansowanie składane są po podjęciu decyzji o przestąpieniu do realizacji inwestycji – mówi Waldemar Szpilewicz.

Zdjęcia: ANJA