Projekt odbudowy głogowskiego zabytku,  teatru im. Andreasa Gryphiusa znalazł się wśród sześciu najważniejszych krajowych zadań. Starania prezydenta przyniosły efekty.

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie poświęcone kontraktowi terytorialnemu, czyli umowie samorządów wojewódzkich z rządem zawierającej wykaz najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez władze centralne na terenie danego województwa.  Prezydent Głogowa zabiegał  o wpisanie do kontraktu projektu – odbudowy teatru im. A. Gryphiusa.  Starania przyniosły efekty. Głogowski projekt został przyjęty. Spośród kilkudziesięciu zadań z Dolnego Śląska, zarząd województwa wybrał 15 i wysłał do Ministerstwa Kultury. Głogowski projekt odbudowy teatru znalazł uznanie. Ministerstwo Kultury spośród nadesłanych projektów wybrało sześć najważniejszych, w tym głogowski Teatr.  Do końca marca ma nastąpić podpisanie stosownych dokumentów.

– Znalezienie się w gronie najważniejszych zadań z zakresu kultury otwiera nam drogę i daje możliwość aplikowania o środki unijne znajdujące się w dyspozycji ministerstwa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – mówi Rafel Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.

Zdjęcia: ANJA, URZĄD MIASTA GŁOGOWA