Usługi geodezyjne przez Internet. Po wprowadzeniu w życie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych bez wychodzenia z domu, będzie można załatwić wiele spraw. Projekt będzie realizowany do października przyszłego roku.
 

Powiat Głogowski otrzyma ponad milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych na działania związane z wdrożeniem zadań realizowanych w ramach projektu. Wkład własny powiatu to ponad dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych. Po wprowadzeniu w życie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w sposób prosty i bez wychodzenia z domu, jedynie zakładając elektroniczne konto klienta będzie można załatwić wiele spraw w wydziel geodezji. Mówiąc najprościej mieszkańcy powiatu będą mieli szansę na: szybki elektroniczny dostęp do wszelkich dokumentów wymaganych przy sprzedaży lub nabyciu działki, domu, mieszkania: elektroniczne pobieranie map i dokumentów potrzebnych przy budowie – np. domu:  drogą elektroniczną dokonywać będzie można wszelkich zmian danych osobowych. Znacznie ułatwiony dostęp do niezbędnych danych uzyskają budowlańcy, projektanci, rzeczoznawcy, wszyscy zainteresowani pozyskaniem danych dotyczących konkretnego terenu czy nieruchomości mogą pobrać je elektronicznie bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie. Szczególnie ważne jest to  dla przedsiębiorców szukających terenów pod planowane inwestycje.  Elektroniczne załatwianie swoich spraw odbywać będzie się nie tylko na terenie  powiatu ale na terenie całego Dolnego Śląska.

 
– Udało nam się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85 % wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia tj.  w kwocie blisko czterdziestu trzech milionów sześciuset tysięcy złotych– mówi Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego.
 
 
Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego, Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Dolnego Śląska oraz  Mariusz Dzumyk Członek Zarządu ZPWD i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali dokumenty umowy dotacji na realizację zadań związanych z budową  Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – na kwotę przekraczającą 43 mln zł. Projekt PEUG jest projektem partnerskim realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego wraz z dwudziestoma trzema powiatami  Województwa Dolnośląskiego. Zadaniem przedsięwzięcia jest  modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesieniem efektywności działań, służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. Łączne koszty przedsięwzięcia  przekraczają pięćdziesiąt jeden i pół miliona złotych.  
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe Głogów