W głogowskiej przychodni przy ul. Kościuszki przyjmował będzie lekarz diabetolog. W marcu poradnia zostanie otwarta.

Radni przyznali środki na uruchomienie w Głogowie Poradni Diabetologicznej. O ich przyznanie zabiegał Norbert Penza, Radny Rady Miasta Głogowa. 

–  Cukrzyca dobrze leczona daje szansę na normalne funkcjonowanie – mówi Norbert Penza, Radny Rady Miasta Głogowa. – Mam znajomych, którzy chorują. Zabiegałem o przyznanie środków na utworzenie poradni diabetologicznej ponieważ widzę taką potrzebę. Cieszę się, że moi koledzy radni poparli wniosek.  

W Rejonowym Stowarzyszeniu Diabetyków  zrzeszonych jest  ponad 900 osób. Przychodzą do siedziby stowarzyszenia, aby zasięgnąć rady i pomocy.  Wielu z nich rejestruje się i pozostaje pod opieką stowarzyszenia.  

– Wnioskowałem o przyznanie 60 tysięcy złotych – mówi Norbert Penza. –  W budżecie zabezpieczyliśmy środki na 2017 rok. Trzeba będzie ponowić wniosek na przyszły rok, aby poradnia nadal funkcjonowała. 

Zdjęcia: ANJA