Pomieszczeniom zajmowanych przez SM „Nadodrze” przy alei Wolności  przywrócony zostanie ich pierwotny charakter. Powstanie kilka mieszkań.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” zakupiła budynek przy ul. Sikorskiego. Prowadzone są już prace adaptacyjne  pomieszczeń, pod potrzeby spółdzielni.  Obecnie jednostka ta mieści się w kilku mieszkaniach przystosowanych na biura oraz  w pomieszczeniu po byłej Cepelii.

– Jesteśmy na etapie projektowania – mówi Mirosław Dąbrowski, Prezes Zarządu SM “Nadodrze”. – Pomieszczenia w  budynku przy ulicy Sikorskiego musimy przystosować na nasze potrzeby. Mam nadzieję, że prace potrwają do końca roku i na początku przyszłego roku, może w styczniu zmienimy swoją siedzibę.

Spółdzielnia od dawna nosiła się z zamiarem zmiany siedziby. Jednym z ważniejszych powodów, jest poprawa warunków pracy zatrudnionym w niej pracownikom.  Obecnie zajmowane przez ten zakład pomieszczenia pierwotnie projektowane były na lokalne mieszkalne. W 11 małych mieszkaniach powstały biura.