Kurator oświaty negatywnie zaopiniował uchwałę radnych dotyczącą zamiaru likwidacji Technikum nr 6 w Głogowie, dawnej szkoły przyrodniczej.  Starosta będzie się odwoływał do ministerstwa.

Na sesji Rady Powiatu Głogowskiego w lutym radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie systematycznego wygaszania Technikum nr 6 w Głogowie.  Czynnik ekonomiczny był głównym argumentem. Na sesji pod adresem władz powiatu padały bardzo gorzkie słowa. Rodzice, nauczyciele, uczniowie podawali wiele argumentów,  które przemawiały za pozostawieniem szkoły w sieci placówek oświatowych.  Argumenty nie przekonały radnych.  Podjęli uchwałę i  informacja o zamiarze likwidacji placówki trafiła  do organu nadzoru pedagogicznego czyli kuratorium oświaty. Kuratorium nie podzieliło zdania radnych powiatowych.  To,  co dla radnych było minusem szkoły dla kuratorów było argumentem przemawiającym za pozostawienie placówki.   Nadzór pedagogiczny uważa,  iż atutem szkoły jest jej długoletnia tradycja nauczania, bardzo dobra baza i historia szkoły. Uważa też, że nie można ignorować głosu mieszkańców powiatu, młodzieży, rodziców i grona pedagogicznego, którzy bardzo zabiegali o pozostawienie szkoły w sieci placówek.  Kolejnym argumentem,  na które powołuje się kuratorium jest charakter placówki. Na terenie województwa dolnośląskiego niewiele jest szkół o profilu rolniczo-przyrodniczym.  Starosta Jarosław Dudkowiak zapowiada wniesienie odwołania do ministra. Urzędnicy uważają bowiem, że  czynnik ekonomiczny jest ważny i że  statystyki szkoły też nie są zadawalające.   

– Powiat Głogowski otrzymał negatywną opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie stopniowej likwidacji Technikum nr 6 w Głogowie. Oznacza to wstrzymanie wykonania uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. Nasz samorząd zamierza skorzystać z przysługującej w takiej sytuacji drogi – wniesienia zażalenia na opinię kuratora do Ministra Edukacji Narodowej. Zażalenie takie zostanie złożone w ciągu siedmiu dni.  mówi Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego.

W ciągu kilku lat spadł nabór  do Technikum nr 6. W tym roku w placówce uczy się 136 osób.  Bywało,  iż klasa liczyła 6-9 uczniów, na 30 miejsc.  Subwencja oświatowa w tym roku dla Technikum nr 6 została ustalona na poziomie około 994 tyś. zł. Wydatki szacuje się na kwotę ponad 2.400 tys. zł.  W tym na wynagrodzenia niespełna 2 mln zł. Zgodnie ze statystyką przedstawioną na sesji przez Arlettę Haniewicz-Czerwiec, Naczelnika Wydziały Edukacji na jednego pracownika w  Technikum nr 6  przypada 3,33 ucznia. W innych szkołach np. Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych  jest to  9,43 ucznia. W  pozostałych placówkach ta wielkość oscyluje pomiędzy 6 a 8 uczniów na jednego pracownika szkoły.  Np. do ucznia w I LO powiat dofinansowuje  ponad 1.600 zł  natomiast do jednego ucznia w Technikum nr 6 ta kwota wynosi ponad 9.700 zł. 

Zdjęcia: ANJA