W tym roku w sześciu placówkach oświatowych kończy się kadencja dyrektorom. Władze powiatu następców wybiorą w drodze konkursu.  

Dyrektorzy II LO, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Politechnicznych,  Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych , Technikum nr 6 oraz Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej mogą spodziewać się końca kontraktu.  Starosto Powiatowe w Głogowie  następców wyłoni w drodze konkursu. Jeszcze w ubiegłym roku dyrektorom można było przedłużyć kadencję. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dniem 25 stycznia 2017r. uchyliły możliwość przedłużania kadencji dyrektorom na kolejny okres. Każdy dyrektor, który chce nadal zarządzać placówką musi przystąpić do konkursu. W komisji konkursowej zasiądzie 12 osób: trzech przedstawicieli ze Starostwa Powiatowego w Głogowie, trzech przedstawicieli z kuratorium, dwie osoby z rady pedagogicznej, dwóch rodziców, po jednej osobie ze związków zawodowych: ZNP i „Solidarność”  głogowskich nauczycieli.

– Konkurs to dobre rozwiązanie.  Uważam, że przedłużanie kadencji to nie był dobry pomysł. Niektórzy nie musieli się wykazywać, aby zarządzać szkołą  – mówi nauczycielka z jednej z głogowskich szkół.

Zdjęcie: ANJA