Rząd pracuje nad nową ustawą o “sieci szpitali”. Do 27 marca dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ ogłoszą, które szpitale zakwalifikowały się do rządowej sieci.  Czy głogowski szpital znajdzie się  na liście? Będzie finansowany ryczałtem, czy musi przystąpić do konkursu? 

W tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy tworzącej „sieć szpitali”. Jej wprowadzenie doprowadzić ma do polepszenia systemu opieki nad pacjentami, lepszej jakości świadczeń, poprawić ma  także dostęp do leczenia specjalistycznego.

Prezes Głogowskiego Szpital Powiatowego Sp. z o.o nie widzi powodu, aby głogowska placówka była pominięta w sieci rządowej. Uważa, że zapowiadany sposób finansowania będzie dla szpitali korzystny. Zgodnie z wstępnymi propozycjami  szpitale w sieci mają być finansowane ryczałtem. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 80-90.

– Trudno cokolwiek wyrokować, nie ma jeszcze ustawy.  Według wcześniejszych zapowiedzi zmienić się ma sposób finansowania szpitali – mówi Edward Schmidt, prezes szpitala. – Musimy uzbroić się w cierpliwość.

Rozwiązania zawarte w projekcie mają usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Ponadto wprowadzenie sieci szpitali pozwolić ma na optymalizację liczby oddziałów specjalistycznych, a w konsekwencji poprawić koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Nowatorskie rozwiązania mają także ułatwić zarządzanie szpitalami, co zwiększy ich efektywność.  Zdaniem posła Wojciecha Zubowskiego z PiS obecny model ochrony zdrowia nie gwarantuje pacjentom poczucia bezpieczeństwa.

 – Istnieje ogromny problem z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w sposób kompleksowy i stały. Projektu ustawy tworzącej sieć szpitali, ma przede wszystkim poprawić jakość świadczeń poprzez zapewnieni pacjentom bezpieczeństwa i kompleksowych usług medycznych – zaznacza parlamentarzysta.

Projekt zakłada wyodrębnienie kilku poziomów tzw. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) .Do poziomu szpitali 1. stopnia mają należeć przede wszystkim szpitale powiatowe, do 2. stopnia – szpitale ponadpowiatowe, realizujące bardziej skomplikowane świadczenia, a do 3. stopnia – głównie szpitale wojewódzkie z leczeniem specjalistycznym. Cztery specjalistyczne poziomy obejmą szpitale: pediatryczne, onkologiczne, pulmonologiczne a także ogólnopolskie – czyli instytuty oraz szpitale kliniczne i resortowe. W ramach sieci szpitali będzie finansowane leczenie szpitalne, świadczenia wysokospecjalistyczne, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, programy lekowe, rehabilitacja lecznicza, a także część świadczeń specjalistycznych realizowanych w przychodniach przyszpitalnych. Ministerstwo przeznaczy na ten cel prawie 30 miliardów złotych. 91 procent z tej kwoty otrzymają szpitale, które znajdą się w sieci. Sieć ma zagwarantować pacjentom podstawowe bezpieczeństwo dostępu do świadczeń. Szpitale, które znajdą się w systemie będą miały zagwarantowane pieniądze na leczenie bez udziału w konkursie. Szpitale, które nie wejdą do sieci, będą mogły starać się o kontrakty na leczenie w ramach konkursów, czyli tak, jak do tej pory. System ma zapewnić stabilizację szpitalom. – Placówki, zwłaszcza powiatowe od lat zwracają uwagę, że przy obecnych rozwiązaniach, nie mają możliwości planowania w dłuższej perspektywie. Powodem jest obawa utraty kontraktu w kolejnym konkursie – wyjaśnia Wojciech Zubowski.

W celu uniknięcia takich sytuacji projekt wprowadza budżetowanie dla większości świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego.  Na razie nie wiadomo ile dokładnie szpitali znajdzie się w sieci. Ministerstwo zapewnia jednak, że szpitale, które stanowią jedyne zabezpieczenie w skali powiatu, trafią do sieci.

– Nie wszystkie szpitale znajdą się w sieci. Niektóre szpitale nie spełnią kryteriów zawartych w ustawie. Ministerstwo przewidując to wprowadziło do projektu zapis, że jeśli jakiś szpital spełnia istotną rolę w systemie, to mimo nie spełnienia kryteriów, minister zdrowia na wniosek dyrektora oddziału NFZ, włączy ten szpital do sieci – wyjaśnia Wojciech Zubowski. – To bardzo istotny element projektu – dodaje.

Do 27 marca dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ ogłoszą, które szpitale zakwalifikowały się do sieci. Żeby zwiększyć szanse mniejszych placówek, w nowym projekcie przewidziano możliwość łączenia szpitali.

Zdjęcie: Biuro Posła Wojciecha Zubowskiego