W budynku szpitala zamontowany zostanie nowoczesny sprzęt, rezonans magnetyczny. Właścicielem będzie firma zewnętrzna. Szpital nie finansuje kosztów zakupu.

Najnowszej generacji rezonans magnetyczny można kupić od 2,5 mln zł do 5 mln zł.  Zarząd głogowskiego szpitala znalazł firmę, która udostępni aparat w ramach outsourcingu. W związku z tym,  placówka nie będzie ponosiła kosztów związanych z zakupem i przystosowaniem pomieszczeń, w których prowadzone będą badania.

– Firma, która zakupi rezonans magnetyczny za dzierżawę pomieszczeń będzie płaciła szpitalowi – mówi Wojciech Borecki, Wicestarosta Powiatu Głogowskiego. – Badania pacjentów szpitala będą traktowane priorytetowo.  Każdy mieszkaniec miasta powiatu czy okolic będzie mógł skorzystać z badań po uiszczeniu stosownej opłaty. 

Za badania pacjentów, szpital ma płacić na preferencyjnych warunkach. Natomiast dla chorych spoza szpitala ustalony zostanie cennik.  Szpital będzie zabiegał  w NFZ o kontrakt na badania rezonansem magnetycznym.  Na podobnych zasadach, w ramach outsourcingu od kilku już lat w głogowskim szpitalu funkcjonuje laboratorium i punkt pobrań.  

Zdjęcia: ANJA