W Głogowie wzrośnie z 8 do 10 liczba szkół podstawowych. Kurator nie wyraził zgody na łączenie SP7 z G4 i SP2 z G1. W związku z tym w budynkach po gimnazjach  powstaną szkoły podstawowe.

Gmina Miejska w Głogowie zakładała, iż po wprowadzeniu reformy  na terenie miasta funkcjonować będzie 9 szkół podstawowych. Dwie z nich SP7 i SP2 będą mieściły się w dwóch budynkach oddalonych od siebie, SP7 połączone zostanie z G4 przy ul. Niedziałkowskiego  a  SP2 z G1przy Sikorskiego.  Kilka tygodni temu radni po przeanalizowaniu opracowanych przez urzędników dokumentów podjęli uchwałę w sprawie sieci placówek oświatowych w Głogowie.  Zaakceptowali propozycję przekształcenia gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe  lub włączenie ich do placówek podstawowych.  Projekt trafił do kuratorium.  

– Kurator pozytywnie, ale warunkowo zaopiniował uchwałę RM w Głogowie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. czyli nie zgodził się, by SP 2 i G1 były jedną placówką, podobnie nie zgodził się by SP7 i G4 były jedną placówką – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.

W związku z opinią kuratora w Gimnazjum nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego i Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego powstaną dwie oddzielne placówki ośmioletniej szkoły podstawowej.

Radni Miasta Głogowa do końca marca mają czas na podjęcie uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół do zapowiadanej reformy oświaty. 

Zdjęcia: ANJA