Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przygotowana zostanie w tym roku. Gmina ma zapewnienie ANR o nieodpłatnym przekazaniu działek. Mieszkańcy czekają na spełnienie obietnicy.

Gmina Jerzmanowa planuje w przyszłym roku rozpocząć budowę przedszkola w Jaczowie. Budynek ma powstać na działce u zbiegu ulic Smardzowskiej i Głównej. Obecnie działka wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

– Gmina posiada zapewnienie Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatnym przekazaniu gminie działki, na której planuje się posadowienie przedszkola – wyjaśnia Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa. –  Podstawowym warunkiem nieodpłatnego przekazania działki jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. Procedura zmiany planu została uruchomiona i przewiduje się jej zakończenie  w III kwartale br. A więc przedszkole powstanie na działce gminnej, otrzymanej nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Radny Paweł Zwoliński , twierdzi  że przedszkole w tej kadencji może nie powstać.  Uważa, iż dużo czasu zajmie zmiana planu zagospodarowania , przejęcia przez wójta ziemi od ANR, projektu też od ręki nikt nie wykona, pozwolenia na budowę (parkingi ,ulice przy przedszkolu) wymaga spełnienia odpowiednich procedur. A do końca kadencji niewiele czasu. Wójt to obiecał nam mieszkańcom.

– W ubiegłym roku na zebraniu w Jaczowie 27 października otrzymaliśmy zapewnienie od wójta, że działka pod przedszkole jest własnością gminy , teraz okazuje się, że na dzień dzisiejszy tak nie jest. Nadal właścicielem jest ANR – mówi Paweł Zwoliński. – Uważam, że przedszkole w tej kadencji może nie powstać. Zabiegałem o nie w poprzedniej kadencji oraz w obecnej. Zabiegali także mieszkańcy Jaczowa, Modłej, Kurowic, Smardzowa, Łagoszowa Małego, bo to ich dzieci mają uczęszczać do tego przedszkola. Zabiegaliśmy także o stołówkę dla dzieci, grupę żłobkową, nie wyobrażam sobie przedszkola bez takiej grupy. Gdzie jest droga przy boisku sportowym w Jaczowie , którą mieszkańcy wiosek: Modła, Kurowice, Łagoszów Mały będą dowozić dzieci do Jaczowa. Mijają miesiące  a inwestycja jest nadal w planach. Szkoda mi przede wszystkim drogocennego czasu dla naszych dzieci i ich rodziców, którzy dziś nie mają co zrobić ze swoimi pociechami. Zawsze moim priorytetem jako radnego było wspieranie dzieci.

 Zdjęcie: ANJA