Przewozy szybsze i sprawniejsze, poprawi się standard obsługi pasażerskiej, powstanie nowy przystanek w Lubinie. Przywrócone zostaną przewozy pasażerskie z Legnicy do Lubina i Rudnej. To są planowane efekty rewitalizacji 40 km linii kolejowej z Zagłębiu Miedziowym. Poseł Wojciech Zubowski zabiegał o tę inwestycję w ministerstwie i PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację linii kolejowej Legnica-Rudna Gwizdanów. Rewitalizowana trasa, nr 289 przebiega przez teren Zagłębia Miedziowego. Głównym efektem wykonanych robót będzie poprawa systemu komunikacji na Dolnym Śląsku. To możliwość uruchomienia dogodnych połączeń pasażerskich pomiędzy głównymi ośrodkami Zagłębia Miedziowego: Legnicą, Lubinem i Głogowem.

– Rozmowy, które prowadziłem  w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zaowocowały rewitalizacją linii kolejowej Legnica-Rudna Gwizdanów –  mówi Poseł Wojciech Zubowski. – Inwestycja podniesie jakość i skróci czas podróży koleją w naszym regionie. Rewitalizacja  linii 289 Legnica –Rudna Gwizdanów jest konieczna do prowadzenia rozmów związanych z planami dotyczącymi projektu utworzenia kolei w LGOMie. 

Przywrócenie połączeń pasażerskich z Legnicy do Lubina i Rudnej oraz sprawny transport towarów – to planowane efekty rewitalizacji 40 km linii kolejowej Legnica – Rudna Gwizdanów. PKP.  

– Na 10 stacjach i przystankach poprawi się standard obsługi pasażerów. Odnowione perony zapewnią wygodny dostęp do pociągów. Obiekty będą dobrze oświetlone i wyraźnie oznakowane. Uwzględniony jest odpowiedni dostęp dla osób z ograniczoną mobilnością – mówi Mirosław Siemieniec, Rzecznik Prasowy PKP PLK .

 Planowana jest budowa nowego przystanku Lubin Stadion. Będzie położony w odległości ok. 1,5 km od stacji Lubin Górniczy (w stronę Rudnej). Nowy peron będzie wyposażony w pochylnie od strony przejazdu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie. Trasa Legnica – Rudna na dolnośląskiej sieci kolejowej jest „łącznikiem” między dwoma magistralami kolejowymi: linią E 30 (biegnącą od zachodniej granicy przez Węgliniec – Legnicę – Wrocław do Przemyśla) i linią nr 273 (tzw. Nadodrzanką, łączącą Wrocław – Głogów – Zieloną Górę – Szczecin). Zakres przewidzianych prac na linii nr 289 obejmuje tory obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, przepusty), sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwa pasażerów i kierowców. Istotnie zmienią się warunki dla transportu towarowego. Przewozy będą szybsze i sprawniejsze. Dwukrotnie szybciej pojadą pociągi – składy pasażerskie do 120 km/h, a towarowe do 80 km/h. Rewitalizacja linii zostanie zakończona w 2020 r. Szacunkowy koszt to 250 mln zł. Obecnie na linii Legnica – Rudna Gwizdanów prowadzony jest tylko ruch towarowy. Zakończenie prac przewidziano w 2020 r. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu POIiŚ 5.2-7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów”. Inwestycja znajduje się na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego. 21.03. upłynął termin zgłaszania ofert na realizację; wpłynęły 4 oferty.

Zdjęcie: Biuro Posła Wojciecha Zubowskiego