Zanim młody człowiek podejmie decyzję o służbie w mundurze, może poznać na czym ona polega. Wojsko proponuje czteromiesięczne szkolenia w atrakcyjnych miejscach.  W czasie służby przygotowawczej każdy ochotnik otrzymuje  żołd, zakwaterowanie i ubezpieczenie .

Służba przygotowawcza jest jedną z ochotniczych form, służby wojskowej. Mogą ją odbywać zarówno ochotnicy, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej jak i niepodlegający  obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej,  np. kobiety .  Ze szkolenia mogą korzystać osoby z wykształceniem gimnazjalnym, średnim lub studenci. Podstawowym zadaniem służby jest przygotowanie zaplecza, wyszkolonych ludzi na potrzeby Narodowych Sił Rezerwy.

– Kandydaci składają dokumenty do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Szkolenie trwa cztery miesiące. Prowadzone jest w różnych atrakcyjnych krajowych ośrodkach  – mówi ppłk Piotr Mielniczuk, Wojskowy Komendant Uzupełnień WKU w Głogowie.

Wojsko proponuje  przygotowanie  w  Centrum Szkolenia we Wrocławiu, Poznaniu, Koszalinie, Świnoujściu, Ustce, Grudziądzu, Toruniu i Zgierzu. W każdym z centrów młodzi mężczyźni lub kobiety  mają między innymi musztrę, strzelanie, w-f, zajęcia specjalistyczne, muszą także poznać regulamin.   

– Służba przygotowawcza kończy się egzaminem końcowym z przedmiotów wojskowych  – mówi ppłk Piotr Mielniczuk. –Po zakończeniu szkolenia przygotowawczego żołnierze zostają przeniesieni do rezerwy. W zależności od przydziału do korpusu otrzymują stopień wojskowy.  Zdany egzamin upoważnia także  do starania się o kontrakt w Narodowych  Siłach  Rezerwowe.

Po trzech tygodniach szkolenia następuje ważny i uroczysty moment w służbie przygotowawczej, jest to złożenie przysięgi wojskowej. W czasie odbywania służby przygotowawczej żołnierzom przysługuje uposażenie w wysokości   850 złotych , a po zakończeniu szkolenia odprawa ok. 1400 złotych .  Przysługują również szczególne uprawnienia jak np. okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia, przysługuje opieka zdrowotna oraz  urlop jednorazowy lub okolicznościowy, a także zniżka na bilety kolejowe i autobusowe  – 78% .

Zdjęcia: WKU Głogów