„Babskie Wzgórza” i Fundacja „Pole” organizują rodzinne zajęcia. Warsztaty psychologiczno-animacyjne, rekreacyjno-ruchowe, zajęcia terenowe i wiele innych ciekawych zajęć dla każdego, bez względu na wiek.

Stowarzyszenie „Babskie Wzgórza” oraz Fundacja Aktywności Społecznej i Kulturalnej „Pole” wraz z gminami Radwanice i Żukowice organizują bezpłatny udział w projekcie CENTRA FAMILI. Każdy z mieszkańców od 1 do 1001 lat może wziąć w nich udział. Podczas trwania projektu odbywać się będą warsztaty psychologiczno-animacyjne, rekreacyjno-ruchowe, zajęcia terenowe oraz wiele innych ciekawych zajęć z których warto skorzystać. Organizatorzy zapraszają całe rodziny.

 – Utworzenie Centrów umożliwi rozwój oferty edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich w okresie od IV.2017r. do XII.2017r., która przyczyni się do wypracowania prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny w społeczeństwie-  mówi Wioletta Rzepka ze Stowarzyszenia Babskie Wzgórza. – W projekcie zaplanowano warsztaty, profilaktykę prozdrowotną, przedsięwzięcia integrujące rodzinę, która jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzone zajęcia zmierzać będą do wypracowania modelowego systemu porozumienia międzypokoleniowego dzieci, młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich, który będzie stosowany i implementowany przez inne organizacje i instytucje w przyszłości dodaje W. Rzepka 

W Centrach raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia aktywnej integracji, w których każdy znajdzie coś dla siebie, przyczynią się do aktywnego spędzania czasu oraz włączenia mieszkańców wsi w życie publiczne, zwiększą ich umiejętności i kwalifikacje, podniosą stan fizyczny i psychiczny, a jednocześnie pozwolą otworzyć na w siebie nawzajem i przyczynią się do powrotu na łono środowiska lokalnego, które bardzo potrzebuje integracji i dobrych wzorców obywatelskich. 

– Każdy człowiek potrzebuje czuć się potrzebnym w swoim środowisku lokalnym, tylko często poprzez brak więzi coraz trudniej włączyć się do tego dialogu współpracy lokalnej – mówi Wioletta Rzepka. –   Grupę adresatów projektu stanowić będzie 40 osób z gmin Radwanice i Żukowice w wieku od 1 do 101 lat , dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach animacyjno – edukacyjnych, przyczyniających się do zaangażowania na rzecz wspólnoty rodzinnej a następnie społecznej.

Zdjęcia: Stowarzyszenie „Babskie Wzgórza”