Zarząd szpitala planuje przenieść wszystkie poradnie specjalistyczne na parter budynku.  Prace adaptacyjne pomieszczeń potrwają do końca pierwszego półrocza. 

Na parterze budynku szpitala , w pomieszczeniach opuszczonych przez okulistę  będą funkcjonowały poradnie specjalistyczne działające w szpitalu.  Z wyższych pięter budynku na parter przeniesione zostaną między innymi poradnia chirurgiczna, osteoporozy, gipsownia, poradnia ginekologiczna.  Zarząd szpitala planuje dokonać zmian w I półroczu, po remoncie  i doposażeniu poradni.

– Pomieszczenia są w dobrym stanie, nie wymagają dużego nakładu finansowego – mówi Edward Schmidt, Prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego. – Poza drobnym remontem planujemy także doposażenie poradni. Zakupimy nowoczesny sprzęt, który wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług. 

Zdjęcia: ANJA