Jutro, w sobotę odbędzie się inscenizacja z okazji 72. rocznicy zakończenia walk o Głogów. Obchody uświetnione zostaną widowiskiem  militarnym „Bitwa o Głogów”.

W Fosie Miejskiej o godz. 15 rozpocznie się widowisko militarne . Weźmie w nim udział 60 rekonstruktorów i kaskaderów z bronią palną. Inscenizacja oparta jest o pokazy pirotechniczne, pojazdy militarne i popisy kaskaderskie. Rekonstruktorzy w mundurach niemieckich i radzieckich odtworzą bitwę o miasto. Piechotę wspomagać będą pojazdy wojskowe.  Od godz. 12.30  w Centrum Informacji Turystycznej czynna będzie wystawa militarna.  Natomiast w Fosie od ulicy Rzeźniczej będzie można zobaczyć zdjęcia pojazdów historycznych.

Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów