Zagospodarowanie Odry, przystosowanie rzeki  do transportu i celów turystycznych było tematem dyskusji Posła i wojewody dolnośląskiego.

Na rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeznaczyć chce 30 miliardów zł do roku 2030. Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm zabiega o regulację rzeki ze względu na jej znaczenie turystyczne i transportowe dla Głogowa i Dolnego Śląska. W minionym tygodniu na temat regulacji rzeki Poseł rozmawiał z Pawłem Hreniakiem,  Wojewodą Dolnośląskim.  

– Rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej przełoży się to nie tylko na potrzebny gospodarce transport rzeczny, ale i jest szansą na rozwój miejscowości leżących na tym szlaku wodnym – mówi Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm RP.

Na temat zagospodarowania rzeki Odry odbyło się już wiele konferencji i spotkań. Jedna z nich była w styczniu br. na Politechnice Wrocławskiej.  Uczestnicy konferencji zapoznani zostali ze stanem Odry na różnych jej odcinkach.  Odrzańska Droga Wodna przyniesie pożytek jeżeli zostanie zmodernizowana. Nabierze wówczas większego znaczenia nie tylko dla turystów ale i gospodarki. Odrzańska Droga Wodna po modernizacji ożywi rzekę, wpłynie na rozwój gospodarki miast leżących nad jej brzegami.

Zdjęcie: Biuro Posła Wojciecha Zubowskiego