Radni wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie budowy ścieżki rowerowe na trasie Głogów – Grodziec Mały – Zabiele – Ceber- Chociemyśl – Kotla – Krążkówko – Kulów. Powstanie ona na nieczynnych już torach kolejowych. 

Radni Rady Gminy Kotla wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Kotla z Gminą Miejską Głogów i Gminą Głogów dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na trasie Głogów – Grodziec Mały – Zabiele – Ceber- Chociemyśl – Kotla – Krążkówko – Kulów. Gminy, które podpisały porozumienie  planują wspólnie ubiegać się o środki unijne na budowę ścieżki rowerowej na terenach byłego torowiska po zlikwidowanej linii kolejowej. Podstawowym warunkiem realizacji inwestycji będzie pozyskanie funduszy zewnętrznych. 

–  Mamy nadzieję, że uda się pozyskać środki zewnętrzne i dzięki wspólnej inicjatywie powstanie atrakcyjna i co najważniejsze bezpieczna trasa rowerowa. Ponadto ścieżką dojechać będzie można na teren leśny w obrębie Kulowa – Głogówka – Leśnej Doliny, gdzie istnieją już ścieżki dydaktyczne – mówi  Łukasz Horbatowski.

Porozumienie, które gminy podpiszą pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i ubieganiem się o środki unijne na budowę ścieżki rowerowej.

Zdjęcia: UG Kotla