W Głogowie powstanie kompleks saun. Radni na wczorajszej sesji przyznali 750 tys. zł na budowę nowego obiektu.

Radny Norbert Penza sprzeciwił się przekazaniu środków na sauny. Uważał, że w Głogowie są ważniejsze zadania niż budowa kompleksu saun. Zasugerował, aby zaplanowane dla spółki Chrobry środki przekazać na boiska dla dzieci.

-Powinniśmy zainwestować w płytę treningową na osiedlu Piastów Śląskich – mówił Radny Penza. – Powstaje już zaplecze, ładny budynek. Warto inwestować w młodzież i dać im szanse na ruch, aby nie siedzieli  w domu przed ekranami komputerów. 

Jeden z radnych planowany kompleks  saun porównał do bizancjum- architektura bizantyjska charakteryzowała się przepychem i  bogactwem dekoracji. Dyskusja była bardzo ożywiona, ostatecznie radni, po chwili przerwy w obradach,  podjęli decyzję o przeznaczeniu  środków z budżetu miasta na nowy kompleks saun.

Spółka  zadanie to, sfinansuje ze środków uzyskanych z odszkodowania po spaleniu saun, dotacji z urzędu miasta oraz pożyczki. Planuje się, iż w nowym obiekcie powstaną trzy sauny, jedna sucha i dwie parowe oraz grota solna,  miejsce wypoczynku i rekreacji.