Szyb wdechowy i zjazdowo-materiałowy,  KGHM planuje wybudować na terenie Gminy Żukowice.  Nowa inwestycja to dodatkowe miejsca pracy oraz wpływy z podatków do budżetu gminy.  

Szyb, który KGHM planuje wybudować na ternie Gminy Żukowice  jest planowany w ramach postępu prac projektu Głogów Głęboki – Przemysłowy. Planuje się  wybudować szyb wdechowy i zjazdowo-materiałowy. Wtłaczane nim będzie ok. 40 tys. m3/min świeżego powietrza w celu przewietrzenia wyrobisk górniczych, będą nim zjeżdżać ludzie do pracy na dole kopalni – ok. 1,5 tys. osób/dobę, będą opuszczane też materiały eksploatacyjne.

–  Inwestycja jest nasza więc będzie finansowana ze środków KGHM Polska Miedź S.A. Szyb miałby zająć powierzchnię około 20 – 30 hektarów i rozmawiamy w tej sprawie z Gminną Spółdzielnia Rolniczą Żukowice. Inwestycja jest neutralna dla środowiska – mówi Anna Osadczuk z KGHM Polska Miedź S.A.  – Co więcej, w ramach tej inwestycji planujemy rekultywację terenu po odkrywce piasku, zrobimy tam nasadzenia, przywrócimy stan pierwotny sprzed tej kopalni. Poziom hałasu w odległości 300-400m od szybu nie przekroczy dopuszczalnych norm,  plac szybowy będzie skomunikowany bezpośrednio z drogą nr 12 z ominięciem dróg lokalnych, wybudujemy tam drogę dojazdową tylko do szybu.   

W przypadku tego typu inwestycji KGHM zwyczajowo podpisuje porozumienie z władzami gminy w sprawie rekompensaty kosztów, które mogą się pojawić po stronie gminy, czy w sprawie rekompensaty potencjalnej uciążliwości dla gminy z tego tytułu.

– Jesteśmy otwarci na rozmowy – mówi Anna Osadczuk. – Spotkaliśmy się pierwszy raz z mieszkańcami, by poinformować o swoich planach, w najbliższym czasie planujemy jeszcze podobne spotkanie, zgodnie z oczekiwania ze strony mieszkańców.

 Pierwsze spotkanie w sprawie zamierzeń inwestycyjnych KGHM odbyło  w świetlicy wiejskiej w m. Słone. Posadowienie szybu na terenie Gminy wiąże się z wpływami z podatków (podatek od nieruchomości, opłata eksploatacyjna) – około pół miliona złotych w trakcie budowy i miliona złotych rocznie po uruchomieniu, dodatkowymi miejscami pracy i możliwości inwestycyjnymi dla lokalnego biznesu.

– Ne wykluczamy również propozycji dla firm z tamtego terenu na zatrudnienie przy budowie szybu. Kwestia uzgodnień z lokalną społecznością – mówi Anna Osadczuk.

Termin rozpoczęcia inwestycji uzależniony jest od zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Studium. Czas wykonania takiej inwestycji wynosi od 8 do 10 lat.

Zdjęcia: ANJA