Po świętach ruszy remont ulicy Tęczowej w Ruszowicach. Na realizację zadania pozyskano środki unijne.

Powiat Głogowski podpisał umowę na przebudowę drogi w Ruszowicach o długości 933 m,  od skrzyżowania do ul. Poniatowskiego. Wykonawcą prac będzie głogowska firma PBD. Zgodnie z podpisaną umową roboty budowlane firma może rozpocząć od 15 kwietnia. Zakończenie prac przewidziano na koniec lipca.

– Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Gminą Głogów – mówi Jeremi Hołownia, Członek Zarządu Powiat Głogowskiego. –  Na wykonanie remontu ulicy Tęczowej pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zakres robót obejmuje między innymi przebudowę jezdni, przebudowę chodników, regulację studni, wykonanie elementów zieleni i wykonanie oznakowań drogowych. Starostwo Powiatowe w Głogowie oraz Gmina Miejska w Głogowie będą współfinansować realizację zadania na poziomie ponad 18% wartości, każdy z samorządów.  Koszt całej inwestycji zamknie się w kwocie około 2 mln zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  dofinansował zadanie w wysokości 63,63%  czyli ponad  1.400 tys. zł. 

 

Zdjęcia: ANJA