Nauczyciele zapraszają rodziców z dziećmi na Dzień Otwarty Państwowej Szkoły Muzycznej w Głogowie.

Będzie można porozmawiać z nauczycielami, zobaczyć wyposażenie  placówki oraz sale,  w których kandydaci będą pobierać naukę.

Zdjęcia: PSM w Głogowie